Fotogrammetriakuvauksen arkipäivää Trafiikin 3D-hankkeessa

Trafiikki-museot ry:n 3D-hankkeen valokuvaajana toimi Jorma Kontio Merikeskus Forum Marinumista. Hän kuvasi kaikkien 6 museon 3D-mallinnettaviksi valitut esineet. 3D-hankkeessa esineen tallentamiseen käytettiin fotogrammetria-tekniikkaa. 3D-mallintamisessa fotogrammetria-tekniikalla kuuluu olennaisena osana mallinnettavan esineen valokuvaus.