Ilmaista rahaa – ajoneuvojen avustusten ABC

17 joulukuun, 2021

Mitä sanoisit, jos yhteiskunta auttaisi rahallisesti vaikkapa sinun historiallisen ajoneuvosi entisöinnissä? Tässä blogissa kerrotaan vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, erityisesti maantieliikenteen kulkuneuvojen näkökulmasta, mutta periaatteet ovat kaikille liikennemuodoille samat.

Liikkuminen ja kuljettaminen ovat aina olleet ihmiselämän perustoimintoja. Historian kuluessa liikenne ja kulkuvälineet ovat kokeneet suuria muutoksia, joista suurimmat ajoittuvat pariin viimeiseen vuosisataan. Maailmamme ja yhteiskuntamme eivät olisi tällaisia kuin ovat ilman kulkuvälineiden valtavaa vaikutusta kaupalle, teollisuudelle ja elinkeinoille ylipäätään. Kulkuneuvot ovat olleet muutoksen ytimessä maaseudun muuttoliikkeen, vapaa-ajan lisääntymisen ja sodankäynnin keskellä.

Ajoneuvot ovat esineitä, mutta niihin paljon muutakin ihmiselon oleellisia näkökulmia. Siksi on paikallaan, että ajoneuvoihin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämiseksi yhteiskunta antaa tukeaan. Museovirasto myöntää vuosittain avustuksia tukeakseen historiallisten ajoneuvojen omistajien ponnisteluita liikenteen kulttuuriperinnön puolesta.

Asiantuntijalautakunta

Asiantuntijalautakunnat avustavat Museovirastoa entistämisavustusten myöntämisessä arvioimalla avustushakemukset. Lautakunnan kaikki jäsenet saavat arvioitavakseen kaikki haluamansa hakemukset. Jokaisella hakemuksella on vähintään yksi arvioija. Ensisijaisesti kukin lautakunnan jäsen arvioi edustamansa erikoisalan hakemukset, eivätkä kaikki jäsenet eivät välttämättä arvioi kaikkia hakemuksia.

Lopulta keskustelun jälkeen arviointien pohjalta laaditaan esitys avustettavista hankkeista. Tässä vaiheessa on kulunut kuukausi tai pari hakuajan päättymisestä. Virallisesti päätös avustuksista tehdään aina Museoviraston toimesta. Avustuslautakuntien kokoonpanot löytyvät  Museoviraston sivuilta.

Avustaja

Kuka avustaa ja miten avustaa? Avustukset myöntää Museovirasto. Avustussysteemi toimii pääpiirteissään näin: Avustuksien hakuaika on vuosittain, nyt tammikuun alusta helmikuun loppuun.

Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset käsitellään erityisessä asiantuntijalautakunnassa, jossa ovat edustettuna erilaisten ajoneuvojen harrastajien järjestöt ja museot.

Asianmukainen päätös tehdään kaikista hakemuksista, mutta aina ei osu kohdalleen. Jos hakemus vastaa huonosti arviointikohtiin, niin avustuksen saaminen on hyvin epätodennäköistä.

Avustus

Mikä ihmeen avustus? Onko se rahaa? Aloitetaan perusasioista: Avustus on konkreettista rahaa euroina. Avustuksen tarkoituksena on nimensä mukaisesti auttaa eteenpäin, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin, jos raha on käytetty aiottuun tarkoitukseen.

Rahaa kuitenkin annetaan tietyillä ehdoilla, joista jäljempänä kerrotaan enemmän. Avustuksen ideana on nimenomaan auttaa ja mahdollistaa, mutta sen varassa ei koko projektia voi toteuttaa.

Avustuskohteet

Millaiselle kohteelle avustusta voi saada? Kulkuvälineille ja joissain tapauksissa niiden käyttämisen kannalta välttämättömille liikenneverkon osille. Maantieliikenteen osalta kulkuneuvot ovat Henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- ja erikoisautoille, mopoille ja moottoripyörille, polkupyörille ja hevosajoneuvoille sekä näiden kaltaisille kilpa-ajoneuvoille. Näiden lisäksi myös tienpidon työkoneet ja sellaiset maatalouden moottorikäyttöiset koneet, joilla voidaan liikennöidä tiellä, mahtuvat määritelmään. Mikään ei estä hakemasta avustusta myös moottorikelkalle tai sotilaskäyttöön tehdylle erikoisajoneuvolle.

Likvagn, 1920-talet  Roger Lundell, Dagsmark  850 € för restaurering av likvagnar. Godkända totalkostnader 1700 €.  Under sin tid typiska likvagnar, som har regional och lokal betydelse. Representerar den typiska fordonspraxis i det  svensktalande kustområdet i Finland. Vagnarna är välbevarade, har dokumentationsvärde och är kända för sin lokala  historia.
Roger Lundellin omistamat ruumisvaunut. Museovirasto.

Ohjeen mukaan ”etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaiselle kulkuvälineelle, joka on rekisteröity Suomeen tai jonka kotipaikka on Suomessa”.

50 vuoden ikäraja on sovittu ja ihan perusteltu rajapyykki. Kotimaista valmistusta arvostetaan ja suositaan siksi, että itse kulkuneuvon ohella tallentuu muutakin meille läheistä ja tärkeää. Moottoriajoneuvoista suurin osa kuitenkin kuuluu kategoriaan ”Suomessa käytössä”. Kohteella tulee olla tunnistettu ja jollakin tapaa dokumentoitu menneisyys eli historia. Pelkkä ikä ei siten riitä.

 
Mika Jaakkolan Dodge 1938 seka-auto on saanut avustusta. Auton menneisyys on pääpiirteissään tunnettu. Kuvat Mika Jaakkola.

 

Rekisteröimätönkin ajoneuvo voi saada avustusta, koska ohjeen mukaan ajoneuvon kotipaikka Suomessa riittää. Tieliikenteeseen kelpaamaton kilpa-ajoneuvo voi siis saada avustusta, jos se katsotaan muuten kelvolliseksi avustuskohteeksi.

 

Avustuksen tarkoitus

Miksi yhteiskunta avustaa – mitä tällä halutaan saada aikaan? Avustusten tavoitteeksi on ollut se, että Suomessa säilyy edustava otos kaikkien liikennemuotojen kulkuneuvoja, käyttökuntoisina.

Käyttö- ja liikennekelpoisuus on villakoiran ydin. Ajoneuvon aivan perustavaa laatua oleva ominaisuus on sen liike.

Mika Hirvosen Chevrolet 1934 töiden alkaessa.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden korostuessa tavoitetta on muotoiltu laajemmaksi ja entistä vaikuttavammaksi. Nyt käynnistyvällä avustuskaudella voisi päämääränä ollakin ” Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joilla varmistetaan liikenteen kulttuuriperinnön asianmukainen hoito ja käyttö sekä niihin liittyvän tiedon kerääminen, säilyttäminen ja jakaminen.”

Mika Hirvosen Chevrolet 1934 valmistuttuaan.

Epäkelvot avustuskohteet

Mitä ei avusteta? Esimerkiksi tuntemattomista osakasoista koottavan ajoneuvon tekemiseen on vaikea saada avustusta. Jos ei ole tietoa kohteen historiasta, niin on kovin vaikeaa säilyttää historiaa. Ei uudelleenrakentaminen kuitenkaan välttämättä poissuljettuakaan ole.

Säännölliseen käyttöhuoltoon – vaikka sitten vähän isompaankin määräaikaishuoltoon – ei yleensä avustusta heru. Iäkkäiden ajoneuvojen kohdalla toki rajanveto voi olla vähän häilyvää, mutta yleensä huollon ja kunnostamisen ero on nähtävissä.

Konservointi museomielessä eli paikallaan säilytettäväksi näyttelyesineeksi ei ole avustuksen tarkoituksen mukaista, mutta erityistapauksissa harkittavissa, jos vaikkapa ajoneuvon korkea ikä tai poikkeuksellinen menneisyys sitä edellyttäisi.

Kohteen omistajan omaa työtä tai tallivuokria ja vastaavia menoja ei valitettavasti tueta.

 

Hakeminen

Pääasiallinen tapa hakea avustusta on käyttää Museoviraston asiointipalvelua, eli hakemus tehdään sähköisesti. Joka vuosi hakuajan alussa järjestetään yksi tai useampia avustustyöpajoja, joissa opastetaan hakemuksen tekemisessä. Asiointipalvelun käyttäminen on varsin helppoa, mutta aikaa ja pankkitunnukset tai muu sähköinen tunnistautumistapa tarvitaan.

Hakemusten määräaika on tällä kierroksella 14.2.2022 klo 15 ja määräaika on ehdoton.

Museoviraston sivuilta löydät hakutapojen ohjeet.

 

Hanke

Sanakirjan mukaan hanke voi tarkoittaa mm. aikomusta, yritystä, suunnitelmaa, määräasian toteuttamiseen tähtäävää työtä tai projektia. Entisöintiavustusten kohdalla se tarkoittaa jotakin hakijan (omistajan) suunnittelemaa työvaihetta tai kokonaisuutta. Se voi siis olla tapauksesta riippuen koko ajoneuvon restaurointia tai sitten vaikkapa vaativan korityön teettämistä.

 

Kestävä kehitys

Avustukset ovat julkista rahankäyttöä, ja niitä koskevat julkisesta rahankäytöstä tehdyt linjaukset. YK:n Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joista muutamaa sovelletaan näihin avustuksiin:

Eriarvoisuuden vähentäminen; Hyvä koulutus; Kestävät yhteisöt; Vastuullinen kuluttaminen; Työ ja talouskasvu.

Näistä tulee ihan konkreettisia kysymyksiä hakulomakkeelle, joten ei kannata pelästyä. Avustettavan hankkeen tulee kuitenkin tuottaa yhteistä hyvää, jos kerran sitä yhteisillä varoilla tuetaan.

Rohkaisuksi vielä: Näitä asioita ei tarvitse itse keksiä, vaan riittää, kun vastaa hakulomakkeen kysymyksiin.

Kriteerit

Avustusten arviointi tapahtuu ennalta sovittujen, yhteisten kriteerien perusteella. Arvioitavia asioita ovat

  • kohteen historiallinen arvo ja merkitys,
  • suunnitellun hankkeen vaikutus kohteen säilymiselle,
  • hankkeen toteutustapa kohteen asianmukaisen käytön ja hoidon kannalta
  • hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset: katso ”Kestävä kehitys”

Kriteerit avautuvat selkeämmin hakemusten arvosteluohjeista.

 

Käyttötarkoitukset

Mihin tarkoitukseen avustusta voi saada? Lyhyesti: Hankintoihin. Palveluiden, osien, materiaalien jne. hankkimista voidaan tukea, mutta myös esim. erittäin työlään hankkeen osien mallintamista tai muuta erityisosaamista vaativaa työtä.

Avustusta voidaan myöntää ajoneuvon entisöimiseen tai johonkin työvaiheeseen. Työvaiheet sinänsä voivat tapauksesta riippuen olla mitä vain, niin säilyttämistä kuin jonkin kadonneen entisöintiäkin. Avustuskohteen laatu on aina lähtökohtana, vaikka arviointi tehdäänkin sovittujen kriteerien mukaisesti.

Uudelleenrakentaminen eli rekonstruointi voi jossain erityisessä tapauksessa tulla kyseeseen, mutta lähtökohtana on, että ajoneuvo tallentaa ja tuo esiin omaa menneisyyttään.

Wartburg 313 Sport Coupe suomalaisessa mainoskuvassa. Museovirasto.

Vastuullisuuden myötä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia katsotaan aiempaa tarkemmin. Ajoneuvoharrastejärjestöjen kansainvälinen keskusliitto FIVA on Torinon peruskirjassa ja sen liitteissä linjannut historiallisten ajoneuvojen säilyttämisen periaatteita. Lue siis ensin Torinon peruskirja.

 
Ainoa suomalainen Wartburg 313 Sport Coupe Riku Kukkosen tinkimättömän työn kohteena. Kuvat Riku Kukkonen via Museovirasto.

Rahasummat

Paljonko sitä rahaa sitten saa? Mitään kiinteää ylärajaa ei ole olemassa, mutta kulkuneuvojen avustuksiin varataan vuosittain tietty summa, joka on viime aikoina ollut pienenemään päin. Tasajako ei ole tavoitteena, mutta avustusten tarkoitus toteutuu paremmin, mitä monipuolisemmin kulkuneuvoja saadaan avustettua.

Avustus voi yleensä olla enintään puolet hankkeen kokonaisbudjetista. Asiantuntijalautakunta arvioi myös budjetin realistisuutta, joten haettu summa voi joskus muuttua tästäkin syystä. Esimerkki: 1920-luvun auton korityöt ja maalaus, historiallisesti kestävillä tavoilla ja materiaaleilla, arvioidaan teetettynä 40 000 euron hintaiseksi. Jos kaikki on ok, niin avustusta tähän projektiin voidaan myöntää 20 000 € ja toinen puoli pitää hoitaa itse.

Käytännössä myönnetyt avustukset ovat olleet suurimmillaan n. 40 000 €, ja sitä suurempia avustuksia myönnetään vain erityisen painavista syistä. On myös syytä jälleen muistaa, että vähintään avustuksen verran pitää löytyä itseltäkin varaa hankkeelle. On ihan mahdollista jakaa työtä erillisiin vaiheisiin ja hakea niille avustusta eri kerroilla. Aiempi avustus ei estä, mutta ei myöskään varmista, uuden avustuksen saamista.

Alarajaa haettavalle avustukselle ei myöskään ole, mutta toki summan on oltava realistinen suhteessa aiottuun työhön. Avustuksella on myös oltava oikeasti merkitystä ja vaikutusta niin avustuskohteelle kuin liikenteen kulttuuriperinnöllekin. Myös pienemmillä kohteilla on siis merkitystä, kunhan käyttötarkoitus on perusteltu.

 

Selvitys

Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle. Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua.

Myönnettyä avustusta ei voi maksaa avustuksensaajalle ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta.

 

Voimassaolo

Miten kiire avustuksen käyttämisellä on? Avustus pitää käyttää myöntämisvuonna tai viimeistään sitä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Jos näyttää, että projekti sakkaa, niin kannattaa olla mieluusti ennemmin kuin myöhemmin yhteydessä avustuksen myöntäjään – näissä asioissa pyritään aina olemaan avuksi harrastajalle!

 

Ystävät hädässä

Seuraava avustustyöpaja järjestetään Mobiliassa tiistaina 4.1.2021 klo 10–15. Jos siis avustus herättää nyt kiinnostusta ja joululomat mahdollistavat, tule Mobiliaan kuulemaan ja keskustelemaan asiasta!

Apua saa ja kannattaa aina pyytää! Avustukset on tarkoitettu nimenomaan avuksi. Museovirastolla asiaa hoitaa erikoistutkija Hannu Matikka, joka auttaa ja neuvoo. Mobilialla on oma roolinsa avustustyössä ja neuvoja annetaan ilomielin. Tällä avustuskierroksella kehittämispäällikkö Anni Antila on vetovastuussa ja jatkossa amanuenssi Mikko Pentti on jälleen mukana.

Artikkelikuva: Checker ry:n entisöimä Checker A2 on saanut myös avustusta. Kuva kirjoittajan Mobilian rannassa ottama.

Museoviraston tieliikenteen avustusten työpaja Mobiliassa 4.1.2022
Tapahtumailmoitus Mobilian facebook-sivulla

Anni Antila

Kirjoittaja toimii Mobiliassa kehittämistehtävissä monipuolisesti tieliikenteen kulttuuriperinnön parissa. Ajoneuvoharrasteen kohteena Annilla on pari pienehköä henkilöautoa ja aivan liian monta polkupyörää.