Jätä jälkesi historiankirjoihin museoiden koronakevään keräyksissä

17 toukokuun, 2020

Meneillään oleva kevät on käänteentekevä niin Suomen kuin koko maailman historiassa. Poikkeusajan tapahtumat eivät kuitenkaan tallennu tuleville polville itsekseen, vaan tietoa ja kokemuksia on tallennettava systemaattisesti kyselyin ja keräyksin. Nyt sinäkin voit jättää oman jälkesi tulevaisuuden historiaan: kerro Trafiikki-museoille, miten olet käyttänyt tekniikkaa, liikennevälineitä sekä viestintävälineitä kriisin aikana.

Tekniikan, viestinnän ja liikenteen Trafiikki-museot parhaillaan muistitietoa ja valokuvia meneillään olevasta poikkeusajasta. Kartoitamme mm. tutkimuskäyttöön, miten epidemia vaikuttaa liikenteen, tekniikan ja viestinnän trendeihin sekä miten ihmiset ovat muuttaneet omaa arkeaan kriisistä selviämiseksi. Tämä auttaa tulevaisuuden päätöksenteossa.

Trafiikki-museoihin kuuluvan Tekniikan museon tuottaja Riina Linna valottaa museon blogissa, mikä on museoiden tehtävä nykypäivän kokemusten tallentajana:

– Se, mitä tietoa museot tallentavat nyt, jäsentää tulevaisuuden sukupolvien käsitystä historiasta ja yhteiskunnasta. Historia on aina näkökulmitettua ja ihmisten valintojen tulosta, hän sanoo.

Osallistavien keräysten ja somehaasteiden avulla saadaan kerrottua kenties jotain yllättävää ja sellaista, mitä ei tulisi äkkiseltään ajatelleeksi mutta mikä saattaa olla olennaista kriisistä selviämisessä.

Haluammekin kuulla, miten liikkumistottumuksesi ja matkustamista koskevat ajatuksesi ovat muuttuneet tänä keväänä. Entä mitä olet katsonut televisiosta, ja oletko kokeillut uusia viestintävälineitä?

Tutustu Trafiikki-museoiden keräyksiin ja somehaasteisiin alla ja valitse niistä itsellesi sopivimmat!

Kuinka sinä viestit koronan aikana?

Postimuseo kerää tietoa ja kokemuksia viestinnästä koronan aikana. Onko yhteydenpitoosi tullut uusia oivalluksia, tapoja tai välineitä? Tallennamme vastaukset kokoelmiimme, jossa ne ovat tutkijoiden ja muiden viestinnästä kiinnostuneiden käytettävissä.

Katso lisätiedot Postimuseon sivuilta.

Nappaa kuva tv:n katselustasi ja jaa se somessa

Oletko koronaeristyksessä ehtinyt katsoa jo kaiken, mitä tv ja suoratoistopalvelut tarjoavat?

Radio- ja tv-museo Mastola kerää tv:n katseluun ja sen muutokseen liittyviä kuvia. Miten tv:n tuijotus on muuttunut? Minkä kautta ihmiset nykyään katselevat ohjelmia?

Näppää kuva omasta tv:n katselustasi ja jaa se somessa tunnisteilla #tvmuutos ja #olenosahistoriaa. Vanhemmatkin kuvat ovat tervetulleita!

Jos et halua jakaa kuviasi somessa mutta haluat osallistua, voit lähettää kuvan osoitteeseen jenni.ahto-hakonen@lahti.fi. Kerro kuvan yhteydessä missä ja milloin se on otettu, ketkä ovat kuvassa mukana ja millä laitteella ohjelmaa katsotaan.

Ikäihminen: kerro havainnoistasi ja tunnelmistasi

Lahden museoiden valtakunnallisena tallennusvastuuna on ikänsä perusteella eläkkeellä olevien elämänpiirin dokumentointi. Tämän vuoksi Lahden museot suuntaavat koronavirukseen liittyvien muistojen ja tunnelmien keruun ikäihmisiin ja heidän läheisiinsä.

Museot haastattelevat sekä keräävät poikkeusaikaan liittyviä havaintoja, tunnelmia ja muistoja, ja valokuvaaja tallentaa näkymiä Lahdesta ja ympäristökunnista.

Tekstit ja kuvat tallennetaan museoiden kuva- ja arkistokokoelmiin tutkimuskäyttöä varten. Muistitiedon ja valokuvien keruuaika on 6.4.–15.6.2020.

Ohjeet ovat Lahden museoiden nettisivuilla.

Ilmailumuseossa dokumentoidaan alan muutosta ja lentomatkustajien kokemuksia

Suomen Ilmailumuseo tallentaa kokoelmiinsa ilmailualan ammattilaisten ja matkustajien kokemuksia poikkeustilanteesta.

– Koronan tuomat liikkumisrajoitukset toivat äkkinäisiä muutoksia liikennevälineiden käyttöön ja ilmailualalla työskentelevien arkeen. Tarkoituksena on dokumentoida reaaliajassa ruohonjuuritason kokemuksia ja tietoa poikkeustilanteen vaikutuksista liikennekoneiden operointiin ja tehtävänkuviin. Lisäksi meitä kiinnostaa etätyöntekijöiden ja lomautettujen arki, keräyksen järjestäjät kertovat museon tiedotteessa.

Lentomatkustajien kohdalla keskiössä ovat puolestaan olleet pandemian vaikutus matkasuunnitelmiin, kommunikointi lentoyhtiöiden ja viranomaisten kanssa sekä käytännön matkustaminen erikoistilanteen aikana. Dokumentointia varten on tavoitettu mm. ihmisiä, jotka olivat palanneet maailmalta tai jotka olivat yhä lentämässä koti- tai ulkomailla.

Kokemusten tallentaminen alkoi molemmissa kohderyhmissä maaliskuussa. Hankkeen lopullinen kesto riippuu epidemian kestosta.

Ota yhteyttä suoraan museoon, jos haluat osallistua projektiin! Lue lisää Ilmailumuseon sivuilta.

Tehtyä: kysely journalisteille ja arkistohaaste

Päivälehden arkisto järjesti maalis-huhtikuun vaihteessa yhteistyössä Journalistiliiton kanssa journalisteille suunnatun kyselyn koronaviruksen vaikutuksista.

Koronapandemia on vaikuttanut kaikkien elämään ja työhön, mutta tässä kyselyssä tavoitteena oli kerätä nimenomaan journalistista työtä tekevien tunnelmia ja kokemuksia poikkeustilanteesta. Kysely koostui tästä syystä enimmäkseen avoimista vastauksista ja siihen sai vastata anonyymisti.

Kysely otettiin hyvin vastaan, sillä saimme kahden viikon aikana yli sata vastausta. Saadut vastaukset on arkistoitu tutkijoiden käyttöön. Lue lisää Päivälehden arkiston sivuilta.

Lisäksi Päivälehden arkistolla oli keväällä arkistohaaste Sanoma-konsernin työntekijöille. Arkisto lähestyi Sanoman työntekijöitä kirjeellä, jossa vedottiin sanomalaisiin pyytämällä heitä luovuttamaan arkistoon työhönsä liittyviä aineistoja, kuten lukijapalautetta, työhön liittyvää viestintää ja valokuvia erityisesti korona-ajalta. Haaste poiki heti muutaman yhteydenoton.

Aineistot saapuvat arkistoon yleensä viiveellä, joten tämän haasteen tuloksia odottelemme kaikessa rauhassa. Tutustu haasteeseen Päivälehden arkiston sivuilla.

Historiallista perspektiiviä matkailun murrokseen

Ilmastonmuutos, sosiaalinen media, omatoimimatkailu, maata pitkin matkustamisen liike… Näillä kaikilla muutoksilla ja haasteilla on juurensa menneisyydessä.

 

Trafiikki-museoihin kuuluvien liikennemuseoiden kokoelmissa on tallennettuna aineistoa, joka tarjoaa perspektiiviä näihin muutoksiin. Nyt tätä aineistoa ollaan kokoamassa kaikkien saataville museoiden Finna-aineistopalveluun.

 

– Kun ihmisillä on tietoa aikaisemmista matkustamisen muutoksista, heidän on helpompi ymmärtää ja käsitellä viime kuukausien dramaattista muutosta matkustamisessa, projektissa mukana olevat museot kertovat.

 

Mukana ovat Ilmailumuseo, Rautatiemuseo ja Forum Marinum. Aineistopaketteja koostetaan parhaillaan niin matkavalmisteluista kuin matkaruokailustakin, ja niissä valotetaan matkustajien kokemuksia ja tunnelmia.

 

Lue blogitekstistä, millaisia aineistoja Finnaan on tulossa.