Keskiössä kohtaaminen

21 helmikuun, 2024

Merkki ja Postimuseo uudistivat hiljattain museotilojansa. Uusissa tiloissa kohdataan erilaisten aiheiden, tänä keväänä esimerkiksi sateenkaarihistorian äärellä.

Museoiden mahdollisuuksia toimia alustoina ja mahdollistajina on viime vuosina kokeiltu paljon. Näissä kokeiluissa on huomattu museotilojen vahvuudet keskustelun herättäjinä ja ajattelun avartajina sekä mahdollisuudet esimerkiksi demokratian ja empatian vahvistajina. Samaan aikaan on törmätty siihen, etteivät museot tiloina varsinaisesti rohkaise toistemme lähelle asettumiseen tai ajatusten vaihtamiseen. Näyttelyistä heränneet keskustelut käydäänkin usein varsinaisen näyttelytilan ulkopuolella: museokahvilassa tai kotimatkalla. 

Miten siis rakentaa museotila, jossa kävijöiden olisi samaan aikaan mahdollista kokea elämyksiä ja oivalluksia näyttelysisältöjen äärellä, sekä pysähtyä yhdessä reflektoimaan, ihmettelemään ja keskustelemaan? Mitä jos näyttely- ja tilasuunnittelun keskiössä olisikin keskustelu ja kohtaaminen? 

Trafiikki-museot: Median museo ja arkisto Merkki sekä Postimuseo tarkastelevat näitä kysymyksiä uudistamiensa tilojen kautta, joissa kohtaaminen on nostettu keskiöön.  

 

Huutomerkki vai ehkä hashtag?

Kirjoittaja: Aikku Meura, tapahtumakoordinaattori, Merkki 

Median museo ja arkisto Merkin tapahtumatila muuttui yhdessä ison museouudistuksen myötä vuoden 2023 aikana. Luovuimme muusta tilasta erillisestä ja vähän hämyisestä lukusali-auditoriosta. Uusi tapahtumatila sijaitsee museon paraatipaikalla, sisäänkäynnin ja isojen ikkunoiden luona. Tummansinisen lavan ympärille voi tarpeen mukaan asetella pöytiä ja tuoleja. Alle tusinan hengen häppeningit mahtuvat ehkä jopa lavalle – tätä ei tosin ole vielä ehditty testata! 

Estradi on auki! Ja sen liepeillä, Merkin tapahtumatilassa voi myös kahvitella. Kuva: Heidi Piiroinen.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Merkki tarjoaa tilaansa erilaisten, usein mediaan liittyvien ryhmien ja esimerkiksi yhdistysten käyttöön. Yhtä lailla järjestämme itse tuottamaamme ohjelmaa, esimerkiksi työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Myös Merkkiä ylläpitävän Helsingin Sanomain Säätiön tukemien viestinnän tutkimushankkeiden seminaareja nähdään museon tiloissa. 

Avoin, seinätön tapahtumatila sopii tietysti avoimille tapaamisille ja tapahtumille, joihin voi liittyä myös satunnainen museossa kiertelijä. Avoimuuden kääntöpuoli voi – kuten hyvin tiedetään – toisaalta olla rauhattomuus tai häly. Tämän takia tapahtumien ajaksi museoon ei tehdä isommille ryhmille varauksia. 

Uusi, aiempaa avoimempi tapahtumapaikka on haastanut Merkin luomaan itseään uusiksi tapahtumien tilana. Uudistuminen on siinä mielessä yhä meneillään: kokeilemme nyt, mihin kaikkeen uudet tilat taipuvat ja millainen museotoiminta saa yleisön liikkeelle. Tilalla ei ole omaa nimeä, mutta Merkin tapahtumissa tulee toivottavasti olemaan niin huuto- kuin kysymysmerkkejä. 

 

Kupla on koko Vapriikin yhteinen kohtaamispaikka

Kirjoittaja: Suvi Jalli, näyttelypäällikkö, Postimuseo 

Postimuseossa uudenlaisen tilan suunnittelu liittyy vuonna 2021 alkaneeseen muutosmatkaan yhdessä Tampereen historiallisten museoiden Suomen pelimuseon ja Mediamuseo Rupriikin kanssa. Muutosmatkan ensimmäinen etappi saavutettiin vuoden 2024 alussa, kun saimme yhdessä valtakunnallisen vastuumuseotehtävän. Tallennamme sähkösyntyistä viestinnän kulttuuriperintöä ja edistämme ymmärrystä medioituneesta ja digitalisoituvasta maailmasta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, tieto- ja tavaravirroista sekä niiden muutoksesta.  

Haluamme pohtia yhdessä yleisöjemme kanssa, miten eri kanavat, välineet, viestimisen tavat ja sisällöt vaikuttavat elämäämme yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Tätä varten tarvitsimme yhteisen konkreettisen tilan museokeskus Vapriikkiin, jonne avautui helmikuun 2024 alussa kohtaamispaikka Kupla.    

Näkymä Kuplaan. Kuva: Wille Nyyssönen.

Kupla on uudenlainen museotila, joka yhdistää näyttelykävijöiden kohtaamisen yksin ja yhdessä, itsenäisesti ja museon ohjaamana sekä pienimuotoisen näyttelytoiminnan. Kupla on läpinäkyvä, läpäisevä, ajatuksia kupliva tila, joka on avoin kaikille. Kuplassa voi viettää museovierailun aikana hetken omassa kuplassaan yksin tai yhdessä, ladata laitteitaan ja latautua itse, pohtia, lukea, pelata ja viihtyä. Kuplan tavoitteena on lisätä osallisuutta ja kannustaa vuoropuheluun. Kuplan suunnittelussa on huomioitu saavutettavuus ja turvallisemman tilan periaatteet. 

Näyttely: Hyvä ihminen – miksi holokausti koskee meitäkin? esillä Kuplassa 2.2. – 26.5.2024. Kuva: Wille Nyyssönen.

Yhdessä yleisöjen kanssa käytävissä keskusteluissa haluamme pohtia ja ihmetellä yhdessä kävijöidemme kanssa viestinnän hurjaa muutosta ja digitalisaation mukanaan tuomia meidän kaikkien elämään vaikuttavia isoja ja pieniä asioita, esimerkiksi palvelujen sähköistymistä, tekoälyä, pelikulttuurin ilmiöitä ja demokratian merkitystä. Ohjatuissa keskusteluissa käytetään Erätauko-menetelmää. Lisätietoja keskusteluista ja muista Kuplan tapahtumista löydät Postimuseon verkkosivuilta. 

Erätauko-keskustelu Kuplassa. Kuva: Wille Nyyssönen.
Erätauko-keskustelu Kuplassa. Kuva: Wille Nyyssönen.

Kupla on avoin ja tarkoitettu kaikille museokeskuksessa vieraileville pääsymaksun maksaneille kävijöille. 

 

Internetin sateenkaarihistoriaa kahdessa museossa 

Niin Merkkiin kuin Kuplaankin ovat tervetulleita kaikenlaiset kokemukset ja lähtökohdat. Toiminnan tärkeänä tavoitteena on osallistumisen tukeminen ja yhdenvertaisuus. Kuinka voimme museoissa rakentaa vuoropuhelua, joka ottaisi mukaan kaikenlaiset ihmiset, erityisesti ne, jotka kokevat jäävänsä keskustelun ulkopuolelle? 

Uudistuneet tilat pääsevät tänä keväänä estradeiksi Merkin ja Postimuseon tapahtumayhteistyölle LGBTQIA+ historian äärellä. Kuukausittain molemmissa museoissa järjestettävissä Sateenkaareva internet -muisteluilloissa käydään läpi verkon ja verkkoyhteisöjen sateenkaarevaa historiaa ja pohditaan yhdessä osallistujien kanssa internetin merkitystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Sateenkaareva internet –tapahtumien tiedot löytyvät: Merkin tapahtumakalenterista ja Postimuseon tapahtumakalenterista

 

Tämä kirjoitus on osa Kulttuuriympäristöpäivien teemavuoden ohjelmaa. Euroopan laajinta yleisötapahtumien kokonaisuutta vietetään tänä vuonna teemalla: Reitit ja risteykset, väylät ja verkostot. Blogin puolella juhlistamme teemavuotta yhteiskirjoitetuin, teemaa eri näkökulmista käsittelevin kirjoituksin. Tässä postauksessa pohdimme museotiloja kohtaamisen paikkoina – risteyksinä. 

Aikku Meura, Suvi Jalli & Heini Sorakivi

Kirjoittajat työskentelevät Merkissä ja Postimuseossa näyttely- ja yleisötyön parissa.