Trafiikki-museot ry

Trafiikki-museot ry on vuonna 2004 perustettu tekniikan, viestinnän ja liikenteen alan museoiden  yhteistyöverkosto.  Yhdistys edistää kulttuuriperinnön arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa, osaamisen kehittymistä sekä kansainvälistymistä. Trafiikki-museot yhdistys tukee jäsenmuseoiden henkilöstön asiantuntemuksen ylläpitämistä, ammatillista osaamista ja verkostoitumista sekä jakaa hyväksi koettuja ammatillisia käytäntöjä muille kulttuuriperintötoimijoille. Yhdistys myös pilotoi verkostotoiminnan soveltuvuutta ja menetelmiä museoalalle laajemminkin.

Trafiikki-museoiden jäsenmuseoiden yhteenlaskettu kävijämäärä on noin miljoona, ja museoiden palveluista vastaa noin 130 henkilöä. Kunkin jäsenmuseon panos yhteiseen toimintaan on keskimäärin 3 henkilötyökuukautta.

– Trafiikki-museot ry on ollut museokentällä edelläkävijä museoiden välisessä yhteistyössä. Olemme oppineet, että verkoston hallinnointi ja johtaminen vaativat resursseja ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 

Strategiset painopisteet vuosina 2017–2019
– Yhteishankkeet ja -resursointi
– Viestintä
– Taustatoimija ja mahdollistaja

Toiminnan kohderyhmät
– Jäsenmuseot
– Kulttuuriperintöalan toimijat ja sidosryhmät

 

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen toimintamalli

Eri paikkakunnilla sijaitsevien, eri omistajapohjaisten ja erikokoisten Trafiikki-museoiden kiinteä ja pitkäjänteinen yhteistyö on museopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Yhdistykseen kuuluvat museot eivät ole taloudellisesti riippuvaisia toisistaan, vaan itsenäisiä yksiköitä.

Työryhmät
Työryhmätyöskentely tapahtuu kollegaverkostojen kautta. Kollegaverkostoihin kuuluu jäsenmuseoiden edustajia ja niitä koordinoi yhdistyksen projektipäällikkö. Ryhmät päättävät itsenäisesti kokouksistaan ja niiden teemoista. Tapaamisia on verkostoa kohti 2-6 kertaa vuodessa.

Kollegaverkostot
• Kokoelmahallinta
• Somelähettiläs
• Markkinointi-, viestintä- ja tapahtumatuotanto
• Myynti- ja museokauppa
• Yleisötyö
• Johtajaverkosto

Trafiikki-museot ry:n hallitus 2019
Hallituksen puheenjohtajana toimii Heidi Rytky (Mobilia) ja varapuheenjohtajana Tapio Maijala (Forum Marinum).
Muut jäsenet hallituksessa ovat Outi Penninkangas (Mediamuseo Rupriikki), Timo Simanainen (Radio- ja tv-museo Mastola), Kimmo Antila (Postimuseo), Pia Paukku (Suomen merimuseo), Pia Illikainen (Suomen llmailumuseo) sekä Saila Linnahalme Päivälehden museosta.

Jäsenmuseot vuonna 2019

• Forum Marinum Turusta
• Mediamuseo Rupriikki Tampereelta
• Auto- ja tiemuseo Mobilia Kangasalta
• Postimuseo Tampereelta
• Päivälehden museo Helsingistä
• Radio- ja tv-museo Mastola Lahdesta
• Suomen Ilmailumuseo Vantaalta
• Suomen merimuseo Kotkasta
• Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäältä
• Tekniikan museo Helsingistä

 

 

 

Forum Marinum

Mediamuseo Rupriikki

Päivälehden museo

Radio ja tv-museo

Suomen Ilmailumuseo

Suomen merimuseo

Suomen Rautatiemuseo

Tekniikan museo