Trafiikki-museot ry

Missio: Trafiikki-museot ry auttaa jäsenmuseoitaan menestymään tuottamalla palveluita ja mahdollistamalla hankkeita sekä jakamalla yhteistä osaamista ja asiantuntijuutta.

–  Tuemme verkostotyötä kehittämällä jäsenmuseoiden työntekijöiden asiantuntemuksen ylläpitämistä, museoammatillisuutta ja verkostoitumista sekä jaamme hyväksi koettuja ammatillisia käytäntöjä muille kulttuuriperintöalan toimijoille.

Arvot: Keveys, konkretia, kunnianhimo

Visio 2020: Trafiikki-museot ry on vireä ja tunnustettu museoalan verkostotoiminnan edelläkävijä ja kehittäjä.

–  Trafiikki-museot ry on ollut museokentällä edelläkävijä museoiden välisessä yhteistyössä. Olemme oppineet, että verkoston hallinnointi ja johtaminen vaativat resursseja ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Yhdistyksen jäsenmuseoiden työntekijät edustavat liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan parhainta osaamista Suomessa. 

 

 

Trafiikki-museot ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Mobilian museonjohtaja Heidi Rytky.

Trafiikki-verkoston muodostavat Forum Marinum (Turku), Mediamuseo Rupriikki (Tampere), Mobilia (Kangasala), Postimuseo (Tampere), Päivälehden museo (Helsinki), Radio- ja tv-museo (Lahti), Suomen Ilmailumuseo (Vantaa), Suomen merimuseo (Kotka), Suomen Rautatiemuseo (Hyvinkää) ja Tekniikan museo (Helsinki). Mobilian kautta yhdistykseen liittyvät myös Kanavamuseot.

Yhdistykseen kuuluvat museot eivät ole taloudellisesti riippuvaisia toisistaan, vaan itsenäisiä yksiköitä. Jokaisessa museossa on merkittävät museoammatillisesti hoidetut kokoelmat ja jatkuvaa näyttelytoimintaa.

Forum Marinum

Mediamuseo Rupriikki

Päivälehden museo

Radio ja tv-museo

Suomen Ilmailumuseo

Suomen merimuseo

Suomen Rautatiemuseo

Tekniikan museo