Trafiikki-museot ry

Trafiikki-yhdistys edistää liikenteen ja viestinnän kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa, toimialan ja osaamisen kehittymistä sekä kansainvälistymistä. Sen tavoitteena on myös varmistaa riittävä rahoitus tehtävien hoitamiseen. Yhdistys toimii 8 paikkakunnalla ja siihen kuuluu 10 itsenäistä jäsenmuseota ympäri Etelä-Suomea. Jäsenmuseoista viisi on valtakunnallisia vastuumuseoita ja viisi oman alansa merkittäviä erikoismuseoita.
Yhdistys uskoo vahvasti vakiintuneen verkostomaisen yhteistyön tuomiin tuloksiin. Uusi museopolittiinen ohjelma kannustaa museoita yhteistyöhön ja verkottumiseen, joista Trafiikilla on yli 15 vuoden kokemus.
Yhdistys on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen toimintamalli onnistuneesta ja pitkäkestoisesta museoiden yhteistyöstä. Kehitämme museoiden palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat niiden osaamisen ja asiantuntijuuden kasvua. Jaamme osaamistamme niin verkostossa kuin museoalalla ja lisäämme verkostotyön kautta museoiden vaikuttavuutta.

Trafiikki-museot yhdistykseen kuuluvat
• Forum Marinum Turusta
• Mediamuseo Rupriikki Tampereelta
• Tieliikennemuseo Mobilia Kangasalta
• Postimuseo Tampereelta
• Päivälehden museo Helsingistä
• Radio- ja tv-museo Mastola Lahdesta
• Suomen Ilmailumuseo Vantaalta
• Suomen Merimuseo Kotkasta
• Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäältä
• Tekniikan museo Helsingistä

– Trafiikki-museot ry on ollut museokentällä edelläkävijä museoiden välisessä yhteistyössä. Olemme oppineet, että verkoston hallinnointi ja johtaminen vaativat resursseja ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 

Strategiset päämäärät:
– Trafiikki-museot lisäävät vaikuttavuuttaan sekä nostavat yhdessä liikenteen ja viestinnän alan kulttuuriperinnön arvostusta
– Trafiikki-museot yhdistys on vertaisoppiva museoverkosto, joka jakaa tietoa sekä toteuttaa uusia rohkeita avauksia
– Trafiikki-museot avaavat kokoelmat yleisön käyttöön ja hyödyntävät digitaalisuutta mahdollisuuksien avaajana

 

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen toimintamalli

Eri paikkakunnilla sijaitsevien, eri omistajapohjaisten ja erikokoisten Trafiikki-museoiden kiinteä ja pitkäjänteinen yhteistyö on museopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Yhdistykseen kuuluvat museot eivät ole taloudellisesti riippuvaisia toisistaan, vaan itsenäisiä yksiköitä.

Trafiikki-museot ry:n hallitus 2021
Hallituksen puheenjohtajana toimii Kimmo Antila (Postimuseo) ja varapuheenjohtajana Tapio Maijala (Forum Marinum).
Muut jäsenet hallituksessa ovat Outi Penninkangas (Mediamuseo Rupriikki), Tuulia Tuomi (Radio- ja tv-museo Mastola), Heidi Rytky (Mobilia), Pia Paukku (Suomen merimuseo), Pia Illikainen (Suomen llmailumuseo), Tiina Lehtinen (Suomen Rautatiemuseo), Heini Oikkonen-Kerman (Tekniikanmuseo) sekä Saila Linnahalme Päivälehden museosta.

 

 

 

 

 

Forum Marinum

Mediamuseo Rupriikki

Mobilia

Päivälehden museo

Radio ja tv-museo

Suomen Ilmailumuseo

Suomen merimuseo

Suomen Rautatiemuseo

Tekniikan museo