Trafiikki-museot ry saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Trafiikin verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu  EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Trafiikki.fi-sivusto on julkaistu x.11.2018, joka tarkoittaa sitä, että sivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Trafiikki-museot ry:n verkkosivusto trafiikki.fi täyttää pääosin WCAG 2.1 –kriteeristön A & AA -saavutettavuusvaatimukset, muutamin poikkeuksin:

  • videoiden puuttuvat tekstivastineet (?)

Ei-saavutettavat videot on julkaistu ennen 23.9.2018, jolloin niitä ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.09.2020. Seloste perustuu itsearvioon sekä nettisivutoimittajan testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.