Esinekokoelma turvaan ja näyttelyksi yritysyhteistyön kautta

20 lokakuun, 2021

Esinekokoelmien tuntemus, säilytys ja hyödyntäminen ovat museotyön peruselementtejä. Toisinaan jokin näistä osa-alueista jää puutteelliseksi, tai suorastaan uhkaa kokoelman edustaman historiatiedon välittymistä tuleville sukupolville. Kokoelmien fyysinen luonne on olennainen osa sen mahdollisesti kohtaamia haasteita; esimerkiksi laivan pienoismalli on yleensä helpompi säilöä kosteusstandardisoidulle varastohyllylle kuin ylläpitää sen kelluvaa reaaliversiota. Vaikka laivoista ja niiden säilyttämisestä onkin paljon kokemusta Forum Marinumissa, on tällä kertaa kyse niiden aseistuksista: miinoista ja torpedoista.

 

Suomessa on yli sadan vuoden kokemus vedenalaisesta sodankäynnistä, sen aiheuttamista uhkista ja alan kehityksestä. Turkulaisen merikeskus Forum Marinumin hallinnassa on laaja kokoelma vedenalaisen sodankäynnin esineistöä Suomen itsenäisyyden alusta aina nykypäivään saakka. Tämä ainutlaatuinen materiaali oli pitkään varastoituna Puolustusvoimien hallinnoimissa haastavissa olosuhteissa, ja yleisön pääsy tiloihin oli käytännössä olematonta. Tämän Turun Pansiossa kosteassa luolassa vuosikymmeniä säilytetyn materiaalikokonaisuuden rungon muodostaa yli 80 esinettä käsittävä ja kansainvälisesti ainutlaatuinen merimiinakokoelma. Se on alkanut karttua jo 1920-luvulla Merivoimien opetuskokoelmasta. Kokoelmaan kuuluu myös muuta Merivoimien käytössä ollutta esineistöä, kuten miinanetsintä- ja miinanraivauskalustoa, merivoimien sukellustoimintaan liittyviä esineitä, erilaisia torpedoita sekä torpedokehitykseen ja -sodankäyntiin kytkeytyviä materiaaleja.

 

Kokoelmia Pansion luolastossa. Kuva: Forum Marinum

 

Vuoteen 2019 asti Puolustusvoimat kustansi tämän kokonaisuuden varastoinnin, ja Forum Marinum vastasi sen hallinnoinnista Sotamuseon suostumuksella. Puolustusvoimien luovuttua varastoluolasta Forum Marinum etsi ratkaisua ainutlaatuisen kokoelman säilyttämiselle. Selvitystyötä tehtiin mm. yhdessä Turun kaupungin ja  sataman kanssa. Sopiva yhteistyökumppani löytyi kuitenkin Forssasta. Teknologiakonserni DA-Group huomasi miinojen säilytystä ruotineen kirjoituksen tekniikan alan aikakauslehdessä. Historiallisten miinojen yhtymäkohdat yrityksen omaan toimintaan, johon lukeutuu mm. nykyaikaiseen miinapuolustukseen käytettävä huipputeknologia, herätti kiinnostuksen ja molemminpuolisen mahdollisuuden. Tilat ja tarpeet kohtasivat. DA Group oivalsi syventää yritystarinaansa historian kautta. Forum Marinum puolestaan löysi miinoille etsimänsä tilat ja kiinnostavan kumppanin yrityksestä, joka ei ehkä ollut se kaikkein ilmeisin ja entuudestaan tuttu merellisen alan toimija. Hieman yllättäenkin merimiinojen kohtalolle löytyi ratkaisu sisämaasta.

 

Kokoelma siirtyi ensin Forum Marinumiin huollettavaksi jonka jälkeen kuljetukset jatkuivat Forssaan. Kuva: Jorma Kontio / Forum Marinum

 

Yritysyhteistyö on Forum Marinumille entuudestaan tuttua mm. näyttelysponsoroinnin, kirjajulkaisujen ja tapahtumatuotannon osalta. Olemme myös tehneet yhteistyönäyttelyitä useisiin saarikohteisiin, ja samalla jalkauttaneet merenkulun valtakunnallisen vastuumuseon velvollisuuksiamme kenttäolosuhteisiin. DA-groupin kanssa nämä aiemmat kokemukset karttuvat jälleen uudella tavalla. Yksityisen yrityksen tilat eivät voi olla samanlaisessa päivittäiskäytössä kuin päätoimiset museokohteet, mikä puolestaan synnyttää uusia toiminnan muotoja. Yleisöpäivien suunnittelu ja toteutus, opaspalveluiden tarjoaminen, näyttelyn virtuaalisen saavutettavuuden kehittäminen sekä sen ylläpitoon ja huoltoon liittyvät seikat ovat kaikki asioita, joiden koordinaatio museon ja yrityksen kesken kehittävät ymmärrystä ja osaamista museopalveluiden tuottamisesta institutionaalisten seinien ulkopuolelle. Pelkän varastoinnin sijaan lopputuloksena on Forum Marinumin tuottama ainutlaatuinen näyttely vedenalaisen sodankäynnin pitkästä ja kiehtovasta historiasta. Samalla kun esineet saavat nyt asianmukaiset ja museaalisesti perusteltavat olosuhteet, voidaan niihin liittyvä historia avata entistä paremmin yleisölle.

 

Vedenalainen sodankäynti -näyttelyä DA-Groupin tiloissa Forssassa. Kuva: Jorma Kontio / Forum Marinum

 

Forum Marinum ja DA-Group järjestävät yhdessä opastettuja yleisöpäiviä sekä erikseen ryhmille suunnattuja tutustumispäiviä. Ensimmäiset tarjolla olleet paikat varattiin nopeasti täyteen, mutta onneksi näyttelystä avautuu myös virtuaalinen versio Digimuseo.fi –palvelussa marraskuun 2021 aikana. Myös uusia yleisöpäiviä tullaan järjestämään vuoden 2022 aikana. Lisätietoja luvassa Forum Marinumin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

 

Puolustusministeri Antti Kaikkonen avasi näyttelyn 4.10.2021. Kuva: Jorma Kontio / Forum Marinum

 

 

Otto Holmborg, Forum Marinum