Malmin lentokentän elämää kuvina

5 maaliskuun, 2021

Malmista on ollut moneksi!

Ilmailumuseo on jo vuosikymmeniä tallentanut monipuolisesti Malmin lentokentän kulttuuriperintöä niin ilma-alusten, esineiden kuin valokuvien kautta. Lähes 85 vuotta toimineen ja monella mittarilla ainutlaatuisen lentokentän toiminnan tallentaminen ja esittäminen valokuvin on mittava haaste.

Museo on julkaissut Finna-hakupalveluun yli 800 valokuvaa lentokentän tapahtumista, toimijoista, ihmisistä ja ilma-aluksista 1930-luvulta aina 2010-luvun taitteeseen. Kuvat ovat lähtökohtaisesti ”avointa dataa” eli hyödynnettävissä monipuolisesti jatkokäyttöön sosiaalisesta mediasta kaupallisiin tarkoituksiin. Tempauksella museo haluaa osallistua lentokentästä käytävään keskusteluun luontaisen roolinsa kautta.

Kulttuuriympäristömme Malmin lentokenttä

Kuten medioissa on tuotu esille, Malmin lentokentän tulevaisuus on vaakalaudalla. Helsingin kaupunki on jo vuosia suunnitellut alueelle asuinrakentamista, ja valtio luopui lentoaseman ylläpidosta vuoden 2016 lopussa. Kenttä on senkin jälkeen ollut käytössä Malmin lentokenttäyhdistys ry:n ylläpitämänä valvomattomana lentopaikkana, ja sen säilyttämistä ilmailukäytössä tukee laaja kansanliike – nyt kuitenkin käräjäoikeus on vahvistanut yhdistyksen vuokrasopimuksen päättyneen, ja toimijoita uhkaa häätö. Malmin lentokentällä on myös kulttuurihistoriallista arvoa poikkeuksellisen hyvin säilyneenä sotaa edeltävän ajan ilmailuympäristönä. Se kuuluu muun muassa Museoviraston luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

Tutustu Malmi-aineistoihin

Lue lisää Malmista Suomen Ilmailumuseo amanuenssi Tapio Juutisen kirjoittamasta artikkelista Elävää ilmailukulttuuria kymmenellä vuosikymmenellä: Malmin lentokentän kuvia Finnassa.

Malmin lentokenttää käsitteleviä, avoimeen käyttöön avattuja kuvia pääsee tarkastelemaan Ilmailumuseon oman Finna-etusivun kautta osoitteessa https://ilmailumuseo.finna.fi/ ja hakusanalla ”efhf” – EFHF on Malmin lentokenttätunnus.

Vaihtoehtoisesti kuviin pääsee käsiksi tästä linkistä.

Tutustu myös muihin lentokenttää käsitteleviin verkkomateriaaleihin, mm aikatauluihin ja arkkitehtuuripiirustuksiin,  artikkelin Aikamatka: Malmi pohjalta.

Lisätietoja:

Tapio Juutinen, Amanuenssi (Valokuva- ja tietoaineistot)
GSM. +358 44 739 1081
tapio.juutinen@ilmailumuseo.fi

Malmi -kuvakollaasi. Tapio Juutinen / Suomen Ilmailumuseon kokoelmien pohjalta.

Tapio Juutinen