Saa koskea! Uudenlaisella yhteistyöllä kohti toiminnallisempaa museokäyntiä

6 toukokuun, 2020

Museonäyttelyistä tehdään nykypäivänä yhä elämyksellisimpiä. Suomen Rautatiemuseossa on kehitetty viime syksystä asti toiminnallisia pisteitä näyttelyyn uuden projektin yhteydessä. Mukaan uutta kehittelemään on otettu myös opiskelijoita.

Rautatiemuseon Kokeile ja ymmärrä -nimellä kulkeva oppilaitosyhteistyöprojekti kehittää uutta museoalalle. Projektin ideana on saada toiminnallisuutta museon perusnäyttelyyn: tarjota kävijälle mahdollisuuksia oppia museossa tekemällä. Lisäksi projektissa on haluttu etsiä uudenlaisia yhteistyön tapoja erityisesti ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Projektin aloitti syksyllä 2019 Hyvinkään ja Riihimäen seudun ammattikoulu Hyrian kuvallisen ilmaisun kolmannen vuosikurssin projektikurssi. Kurssin opiskelijat tekivät yhteistyössä museolaisten kanssa uusia malleja toiminnallisiksi pisteiksi.

Sen jälkeen yhteistyötä on tehty muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden kanssa.

Ei vain lasten puuhapisteitä

Toiminnallisuuden tarkempi merkitys voi vaihdella, mutta museoammattilaisille se on yksi nykypäivän museokentän trendisanoista. Toiminnallisuus voi museonäyttelyssä tarkoittaa montaa asiaa, mutta yleensä sillä viitataan museoissa tekemällä oppimiseen.

Tekemällä museokävijä saa erilaisen kokemuksen historiasta: joskus tekeminen voi olla erilaisten luukkujen availua tai veturin kokoamista palapelin paloista, joskus se voi olla junanlähettäjän työhön eläytymistä.

Rautatiemuseossa on tarjottu kävijöille erilaisia elämyksiä juna-ajeluiden, työpajojen ja opastusten muodossa. On kuitenkin tärkeää, että myös silloin, kun museossa ei ole tapahtumia ja ohjelmaa, kävijälle tarjoutuu tilaisuus päästä todelliselle aikamatkalle. Projektin tiimoilta onkin syntymässä erilaisia pisteitä museon näyttelyyn.

Toiminnallisuus täydentää näyttelyn esineiden ja tekstien muodostamaa kokonaisuutta lisäämällä pelillisiä ja leikillisiä elementtejä näyttelyyn. Tarkoituksena on palvella kaikkia kävijöitämme: toiminnallisuus ei ole vain lasten puuhapisteitä, vaikka ne ovatkin osa sitä. Näin saamme esiteltyä rautatiehistoriaa kävijöillemme monipuolisesti.

Museokävijöiden ajatukset esiin

Olemme pyrkineet myös kartoittamaan kävijöiden mielipiteitä näyttelyiden kehittämiseen liittyen. Apuna tässä ovat olleet Hyrian matkailualan opiskelijat, jotka toteuttivat kävijäkyselyn loppiaistapahtumassamme. Lisäksi projektikoordinaattorimme testasi joitakin toimintapisteitä asiakkaiden kanssa hiihtoloman aikaan.

Emme tee museota itsellemme, vaan nimenomaan kävijöitä varten, joten kävijöiden mielipiteet ovat myös kehittämisvaiheessa tärkeitä. Kävijät voivat joskus antaa myös sellaisia ideoita, joita museohenkilökunta ei ole tullut ajatelleeksikaan!

Hyrian kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa uusia ajatuksia heräteltiin ideointipajassa. Kuva: Suomen Rautatiemuseo

Yhteistyöllä entistä parempia palveluita

Yhteistyö oppilaitosten kanssa antaa projektin toteutukselle paljon. Rautatiemuseolla ei ole aikaisemmin ollut vastaavia projekteja, joissa tehtäisiin näin tiiviisti yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Siksi tämä on myös meille tilaisuus oppia uutta. Projektissa on ollut mukana jo tähän asti monenlaisia aloja, joiden opiskelijat ja opettajat ovat antaneet valtavasti uusia näkökulmia toiminnallisuuden lisäämiseen museossa.

Museoammattilaisilla on oma tapansa katsoa maailmaa ja käsittää museoiden rooli, mutta mitä uutta siihen voisivat tuoda teknisen alan opiskelijat? Tai tulevat taiteilijat? Tähän asti projektissa on opittu jo molemmin puolin paljon ja saatu mainioita oivalluksia.

Toivottavasti tulevaisuudessakin meille tarjoutuu mahdollisuuksia tehdä yhteystyötä nuorten ja osaavien opiskelijoiden kanssa. Yhteistyön kautta me museolaiset saamme uusia näkökulmia palveluidemme kehittämiseen ja opiskelijat oppivat erilaisia työelämän taitoja ja tutustuvat menneisyyteen monipuolisilla tavoilla.

Tähän mennessä Kokeile ja ymmärrä -projekti on antanut museolle paljon uusia työkaluja ja ajattelemisen aiheita. Myös konkreettisia tuloksia on tulossa museon näyttelyyn, luultavasti loppuvuoden kuluessa. Projekti on osa perusnäyttelyn kehittämistyötä, joka jatkuu vielä projektin jälkeenkin.

Seuraa projektin etenemistä Rautatiemuseon somessa: Facebookissa (Suomen Rautatiemuseo), Instagramissa ja Twitterissä (Rautatiemuseo)!

Artikkelikuva: Suomen Rautatiemuseo

Roosa Ruotsalainen

Kirjoittaja on Suomen Rautatiemuseon projektikoordinaattori.