Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen museossa

10 marraskuun, 2021

Suomen Ilmailumuseo tunnetaan vilkkaasta vapaaehtoistoiminnasta, johon osallistuvat niin Ilmailumuseoyhdistys ry:n Tiistaikerhon vapaaehtoiset kuin myös museon omat vapaaehtoiset. Ilmailumuseolla vapaaehtoistoiminnan polku on kulkenut viidessä vuosikymmenessä vapaaehtoisten pyörittämästä näyttelystä kohti museoammatillisesti ylläpidettyä, vapaaehtoistoiminnan tukemaa museota. Vapaaehtoistoimintaan panostetaan Ilmailumuseossa monin tavoin, ja toimintaa edistetään vastavuoroisesti niin museon vapaaehtoisten kuin muunkin vapaaehtoistoiminnan kentän kanssa. Uusille vapaaehtoisille järjestetään vuosittain Perehdytysilta. Tänä vuonna tarjoamme myös muiden museoiden vapaaehtoistyön ohjaajille mahdollisuuden osallistua Teamsin välityksellä Perehdytysillan yleisosioon.

Vapaaehtoistoimintaa alusta alkaen

Entisöintiprojekteja, digitointia, arkisto- ja kirjastotyötä, simulaattoritoimintaa, opastuksia, jopa kuumailmapalloilua – hankkeita ja tapahtumia unohtamatta. Ilmailumuseon vapaaehtoistoiminnan tunnit ovat normiaikana keikkuneet 10 000 vuotuisen tunnin lukemissa, kun keskiarvo museoissa liikkuu 400-500 tunnin välillä. Ilmailumuseon vapaaehtoisrekisterissä on tällä hetkellä noin 180 henkilöä, joista noin 50 osallistuu aktiivisesti hankkeisiin.

Tuntien takana on paitsi suuria projekteja ja yhdistysyhteistyötä, myös vapaaehtoistoimintaan panostamista museossa. Ilmailumuseon perusti aikanaan vapaaehtoispohjalta toiminut ilmailuentusiastien ryhmä, joka organisoitui Ilmailumuseoyhdistykseksi ja ryhtyi 1960- ja 1970-lukujen taitteessa keräämään ilmailuaiheista kokoelmaa. Yhdistys avasi ensimmäisen näyttelyn vuonna 1972. Tämä tapahtui aikana jolloin ilmailun tallennus ei kuulunut minkään museon toimialaan. Ilmailumuseo ammatillistui 1990-luvulla säätiöittämisen ja museolle asetettujen vastuutehtävien myötä. Ensimmäiset museoalan koulutuksen saaneet työntekijät aloittivat niin ikään 1990-luvulla. Näin ollen monet museon nykyisistä vapaaehtoisista ovat olleet toiminnassa mukana jo ennen ensimmäisten museoammattilaisten palkkaamista.

Ilmailumuseoyhdistys on yksi säätiön perustajajäsenistä ja edelleen mukana hallintoportaassa. Yhdistyksen monipuoliseen jäsentoimintaan kuuluvat tänä päivänä mm. ilmailuhistoriaan keskittyvät matkat, julkaisut ja jäsenillat. Yhdistyksen Tiistaikerho toimii museon entisöintiprojekteissa oman projektipäällikkönsä ja museon henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Yhdistyksellä on jo noin 1 000 ilmailuhistoriasta kiinnostunutta jäsentä, ja verkosto on suureksi avuksi mm. tiedonkeruuprojekteissa.

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Tiistaikerho on järjestäytynyt ilmailun kulttuuriperinnön entisöinnin ja kunnostamisen avuksi.

Museon tahtotilana vapaaehtoistoiminnan edistäminen

Ilmailumuseon tahtona on tehdä jatkuvaa työtä vapaaehtoistoiminnan eteen. Vuoden 2015 strategiassa vapaaehtoistyö nimettiin yhdeksi museon strategisista painopisteistä. Vapaaehtoistyön rooli on kirjattuna mm. museon kokoelmapolitiikkaan. Yhteisöllisyys on yksi museon arvoista uteliaisuuden ja vastuullisuuden ohella, ja yhteisöllisyyteen kuuluu sidosryhmien, vapaaehtoisten ja asiakkaiden osallistaminen.

Museo toteutti Kansalaisareenan kanssa vuonna 2016 Yhteisöpalvelut museoissa -projektin Museoviraston rahoituksella. Tuotokseksi konkretisoi vuonna 2017 julkaistu Vapaaehtoistoimintaa kehittämään – opas ammatillisille museoille.

Käytännön tasolla museo resurssoi vapaaehtoistoimintaan merkittävän määrän henkilötunteja – ja määrä on kasvussa pienryhmätoiminnan lisääntymisen myötä. Eri toiminnoille on omat ohjaajat, ja yleistasolla mukana on myös koordinaattori vastaamassa rekistereistä, viestinnästä ja kehittämisestä.

Uusia haasteita

Tämäntyyyppinen työ ei ole koskaan valmista, ja kehittämiskohteita löytyy aina. Tällä hetkellä uudet vapaaehtoiset tulevat mukaan varsin vaativiin tehtäviin henkilökohtaisen ohjauksen kautta. Tällainen prosessi vaatii erityisen paljon ohjausresurssia. Toisaalta se myös sitouttaa vapaaehtoiset tehtäviin, usein vuosiksi. Museon vapaaehtoisuuteen on kaivattu helpompaa reittiä ja vähemmän vaativia tehtäviä. Nyt pyritäänkin kouluttamaan vapaaehtoisia työnjohtajia, esimerkiksi ilma-alusten puhdistuspartiotoimintaan.

Uudet vapaaehtoiset liittyvät toimintaan tyypillisesti museon tai ystäväyhdistyksen puskaradion kautta.  Hankevapaaehtoiset löytyvät useimmiten alan yhdistyksistä: esimerkiksi viime vuonna aloitettiin yhteistyö ilmapartiolaisten kanssa. Partiolaiset tuottivat museolle näyttelyn omasta toiminnastaan ja ovat parhaillaan tekemässä museoympäristöön sijoittuvaa aktiviteettimerkkiä. Myös avoimia rekryjä on vuosien mittaan toteutettu: esimerkiksi vuoden 2017 Kaivopuiston lentonäytökseen haettiin tapahtuma-avustajia. Uusi Ilmailumuseo -hankkeen edetessä vapaaehtoisia tullaan kutsumaan ainakin Asiakasraateihin.

Ilmapartio Malmin Tuulenkävijät tuotti museolle näyttelyn omasta toiminnastaan, ja partioaktiviteetteja on jo nähty museon tapahtumissa partiolaisten vetäminä.

Vapaaehtoisten perehdytysilta

Kaikki ilmailumuseon vapaaehtoiset saavat yleisen perehdytyksen, joka sisältää tietoa museotyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta yleisesti. Perehdytyksessä käydään läpi myös vakuutusasiat, edut ja ohjeet museolla olemiseen. Varsinainen työnohjaus tapahtuu kisälli-mestari -mallilla.

Haluatko kuulla lisää siitä, kuinka Ilmailumuseossa vapaaehtoistoimintaa toteutamme? Me puolestaan mielellään kuulemme kommentteja ja kokemuksia muilta! Vapaaehtoistoiminnan ohjaajat museoissa ja muualla ovat tervetulleita osallistumaan Perehdytysiltamme yleiseen osioon Teamsin välityksellä keskiviikkona 1.12.2021 klo 17 – 18:00 Ilmoittautumiset vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Mia Kunnaskarille ma 29.11.2021 mennessä os. mia.kunnaskari@ilmailumuseo.fi tai puh. 040 7365683.

 

Artikkelikuva: Lauantaisin museolla on vapaaehtoisten oppaiden vuoro. Vapaaehtoiset oppaat ovat useimmiten pitkän linjan ilmailuharrastajia, jotka ryydittävät opastuskierrosta omakohtaisilla tarinoillaan.

 

Mia Kunnaskari

Suomen Ilmailumuseo