Osaaminen kasvaa yhteistyöllä! Trafiikki-museot aikuisoppimisen mahdollisuuksia kartoittamassa

19 kesäkuun, 2019

Trafiikki-museoiden yhteisessä Erasmus+-liikkuvuushankkeessa (2019-2020) avaamme kansainvälisten verkostojen avulla uusia mahdollisuuksia museoiden henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämiseen ja vaihtamiseen. Lisäksi kartoitamme  innovatiivisia aikuispedagogisia ideoita kulttuuriperintökasvatukseen. Opiskelemme yhdessä uusia menetelmiä, miten museoiden näyttelyt, tapahtumat, viestintä ja pedagogiset toiminnot mahdollistavat elinikäisen oppimisen muun muassa kokemuksellisella ja elämyksellisellä tavalla. 

Osaaminen kasvaa yhteistyöllä -blogisarjassa kerromme Trafiikki-museoiden yhteisestä Erasmus+-liikkuvuushankkeesta (2019-2020), johon osallistuu yhteensä 23 liikkujaa 6 eri Trafiikki-museosta. Museot saavat liikkuvuushankkeen kautta kansainvälistymisen valmiuksia ja liikkuvuusjakso vahvistaa henkilöstön ammatillista kasvua, edistää museoiden henkilökunnan muuttuvien osaamistarpeiden tunnistamista, ja museoiden käytettävissä oleva työvoiman täysimääräistä hyödyntämistä sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Tule Trafiikki-blogiin seuraamaan osaamisen ja asiantuntijuuden kasvamista!

Trafiikin liikkuvuushanke ja sen punaisen langan muodostava eurooppalainen kehityssuunnitelma perustuu museopoliittisen ohjelman linjauksiin, opetus- ja kulttuuriministeriön Trafiikin verkostotyölle asettamiin tavoitteisiin ja Trafiikin strategiaan.

Museoiden laajentunut ja monipuolistunut tehtäväkuva edellyttää ammattitaitoista ja hyvin verkottunutta henkilökuntaa. Henkilökunnalla pitää olla myös mahdollisuus jatkuvasti päivittää ja kehittää omaa osaamistaan. Moniammatillinen yhteistyö ja kumppanuudet ovat edellytys sille, että museo voi toimia aikuisoppimisen ympäristönä. Tulevaisuudessa verkosto-osaaminen eli halu etsiä, kyky jakaa ja käyttää tietoa, laaja-alaisuus ja vuorovaikutustaidot ovat työelämän avaintaitoja.

Liikkuvuushankkeen tavoitteet ja odotetut vaikutukset

– Haluamme kehittää henkilöstömme valmiuksia osallistavaan kulttuuriperintökasvatukseen. Haemme malleja ja hyviä käytänteitä osallistamiseen, kuten esimerkiksi vapaaehtoistyön koordinointiin ja vapaaehtoistyöntekijöiden koulutukseen, osallistavien menetelmien käyttöön kulttuuriperintötyössä, digitaalisen yleisösuhteen rakentamiseen ja omistajuuden vahvistamiseen kulttuuriperintöön.

– Haluamme kehittää ja tukea henkilöstömme asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisen valmiuksia. Haemme malleja ja hyviä käytänteitä organisaatiorajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen, osaaminen jakamiseen ja vastaanottamiseen.

– Haluamme kehittää ja päivittää henkilöstömme kielitaidollisia ja kansainvälistymisen valmiuksia. Haemme malleja ja menetelmiä verkostoitumisen, kielitaidon, viestinnällisten ja kulttuurillisten valmiuksien ja elinikäisen oppimisen kehittämiseen.

 

Lisätietoa museoista aikuisoppimisen ympäristöinä ja kulttuuriperintökasvatuksesta

NEMO:n (Network of European Museum Organisations) verkkosivuilta täältä

EU-raportti kulttuuriperintöalan osaamisen ja asiantuntijuuden jakamisesta 2019 (Fostering cooperation in the European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions)

Trafiikki-museot ry

Trafiikki-museot ry on vuonna 2004 perustettu tekniikan, viestinnän ja liikenteen alan museoiden yhteistyöjärjestö. Yhdistys edistää kulttuuriperinnön arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa, osaamisen kehittymistä sekä kansainvälistymistä. Trafiikki-museot yhdistys tukee jäsenmuseoiden henkilöstön asiantuntemuksen ylläpitämistä, ammatillista osaamista ja verkostoitumista sekä jakaa hyväksi koettuja ammatillisia käytäntöjä muille kulttuuriperintökasvattajille.

Tiina Jantunen