Rautatieläisen virkalakki, jolle rakennettu rautalangasta ja kuplamuovista tuki.

Kulttuuriperintö uudella tavalla yhteiskunnan käyttöön – Trafiikki-museoiden 3D-mallit vapaasti verkkoon

10 tammikuun, 2022

Trafiikin 3D-hankkeeseen osallistuneet museot tarjoavat 3D-mallinsa entistä avoimemmin yleisön käyttöön. Mallit löytyvät Sketchfab-palvelusta, ja niitä voi esimerkiksi esittää tai kopioida ilman erillistä lupaa. Mallit ovat hyödynnettävissä vapaasti myös kaupalliseen käyttöön, kunhan mallin tekijä eli museo mainitaan (CC-BY).

– Vapaasti käytettävissä olevat mallit tuovat museoesineiden kantaman historiatiedon aivan uudella tavalla tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden ulottuville. Digitaalisten aineistojen tarve lisääntyy varmasti tulevaisuudessa, kun palvelut siirtyvät verkkoon. Tällä hetkellä vain noin prosentti eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä on  digitalisoitu. Trafiikki-museoina haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin etukenossa, sanoo projektipäällikkö Tiina Jantunen Trafiikki-museot ry:stä.

Museoesineiden 3D-kuvaaminen mahdollistaa ainutlaatuisen kulttuuriperinnön saavutettavuuden, säilyttämisen ja monipuolisen käytettävyyden niin näyttely- tai tutkimuskäyttöön kuin esimerkiksi kaupallisiin AR- ja VR-pelisovelluksiin.

Mitä esineitä olemme 3D-mallintaneet?

3D-malleja on olemassa 30 esineestä, joiden joukossa ovat muun muassa junalähettäjän lakki, sylkykuppi, jetoni, resiina, pula-ajan rengas, venemoottoreita, miina, postitorvi, elokuvalaitteisto, kievarinpylväs ja lentäjän kasvosuojus.

Marina Bergström ja Ilsi Lantunen Suomen Rautatiemuseosta kertovat esinevalinnoista:

– Halusimme testata eri materiaalien, muotojen ja kokojen toimivuutta ja käytännöllisyyttä kuvauksissa, jotta tulevaisuudessa mallintaminen olisi entistä tehokkaampaa.

Lue, miten alkuinnostuksen jälkeen haaveita piti hieman rajoittaa…

Pumppuresiinasta tehdyn 3D-mallin pohja
Varsinkin isoilla esineillä, kuten resiina, kuvausolosuhteet ja esineen kiertäminen ja kääntäminen olivat haastavia.

Mistä 3D-mallit löytyvät ja miten niitä käytetään?

Trafiikin tuottamat 3D-mallit löytyvät Sketchfab-palvelusta, ja niitä voi hyödyntää ilman erillistä lupaa.

Trafiikin Sketchfab-tili löytyy täältä!

Millaisia 3D-malleja on käytettävissä?

Trafiikin Sketchfab-tilillä on kahden tasoisia 3D-malleja: niin sanottuja low poly- ja high poly -malleja. Ne eroavat toisistaan tarkkuudeltaan niin, että high poly- malli on tarkempi. Mallin tarkkuus vaikuttaa sen käytettävyyteen jatkosovelluksissa.

Miten 3D-malleja on jo käytetty?

Tällä hetkellä Trafiikin yhteistilin katsotuin 3D-malli on ollut Forum Marinumin mallintama venemoottori (MTK-moottori), jota on katsottu netissä 547 kertaa! Seuraavaksi katsotuimmat esineet ovat Postimuseon mallintamat virkahattu ja postitorvi, joita molempia on katsottu noin 350 kertaa. Sketchfab-palvelussa malleja voi tallentaa itselleen kokoelmiin jatkokäyttöä varten. Esineitä Trafiikin yhteishankkeessa mallintaneet museot ovat hyödyntäneet malleja muun muassa yleisötyössä ja uusien näyttelyiden suunnittelussa. Vuonna 2022 on tulossa myös peruskoululaisille suunnattu 3D-malleihin pohjautuva digitaalinen opetusmateriaali, jota Trafiikki-museoihin kuuluvat pedagogiikan ammattilaiset suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä.

MTK-moottorin malli. Kyseessä on Turussa 1930-luvulla valmistettu kolmen hevosvoiman venemoottori. Aurajoen rannassa lähellä Tuomiokirkkoa toiminut Multavierun Telakka ja Konepaja Oy valmisti petrolilla ja polttoöljyllä toimineita moottoreita muun muassa maatalouskäyttöön ja veneisiin.  Esine ja malli: Forum Marinum, CC-BY

Miksi valitsimme julkaisualustaksi Sketchfabin?

Sketchfab on jo vakiintunut julkaisualusta, ja siksi nopea tapa tarjota hankkeessa tuotetut mallit julki ja käyttöön heti. Sketchfabin vaikuttava käyttäjämäärä (5 miljoonaa, 3/2021) avaa mahdollisuuksia tavoittaa laajemmin monia käyttäjäryhmiä sekä Suomessa että ulkomailla. Osana palvelun Cultural Heritage -ohjelmaa löydymme maailman muiden museoiden ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa samalta listalta.

Lue, mitä julkaisuvaihtoehtoja pohdimme.

Mitä museoita Trafiikin Sketchfab-tilillä on mukana?

Trafiikin Sketchfab-tilillä ovat mukana Postimuseo, Forum Marinum, Päivälehden museo, Rautatiemuseo, Mobilia ja Tekniikan museo.

Mikä CC-lisensssi (Creative Commons)?

Trafiikin 3D-aineistot on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. Se on käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen. CC-lisensoiduissa teoksissa lähtöolettamana on se, että käyttäjä (esimerkiksi opettaja tai oppilas) voi hyödyntää teosta eli esittää tai kopioida sitä ilman erillistä lupaa.

 

Nimi mainittava (BY)

CC-lisenssissä ehto ”Nimi mainittava” tarkoittaa sitä, että alkuperäisen tekijän nimi on aina mainittava, kun teosta hyödynnetään.

 

Miten merkitset museon nimen 3D-mallin käytön yhteydessä?

Esine ja malli: xxx museo CC-BY

 

Lue lisää CC-lisensseistä

 

 

Hankkeesta löytyy enemmän tietoa Trafiikin blogista, kuten esimerkiksi nämä jutut:

 

Puukosta tiikeriin: miten 3d-mallintamista voi hyödyntää näyttelyssä

Fotogrammetriakuvauksen arkipäivää Trafiikin 3D-hankkeessa

 

Tiina Jantunen, Trafiikki-museot ry